در گذشت پهلوان حاج رسول بزرگ نیا را به جامعه ورزش باستانی و پهلوانی استان فارس تسلیت عرض می نماییم. در ضمن مراسم خاکسپاری ان مرحوم جمعه ٣٠. ٩صبح مورخ ۵ اذر ماه ١٣٨٩ از درب دارالرحمه شیراز بر گذار خواهد شد.