بسمه تعالی

با راه اندازی ورزش زورخانه ای در حسینیه جانثاران امام حسین(ع) محله درب شیخ شیرازٌْ٬ در سالروز حماسه فتح خرمشهر و با حضور دکتر رشید خدا بخش مدیر کل،  ملایی ٬ مؤید٬ معاونین اداره کل – احمدی مسئول حراست اداره کل – ادب رییس و حسین غرقی دبیر هیات پهلوانی وزورخانه ای استان ،امجدیان رییس هیات پهلوانی و زورخانهای شیراز و جمع کثیری از پیش کسوتان ورزش و هیات های مذهبی و همچنین تنی چند از ورزشکاران مشهد و تهران ورزش زورخانه ای در این هیات راه اندازی شد.

پس از تلاوت قرآن مجید تیم زورخانه ای پولاد به هنر نمایی پرداخت که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. سپس حسین غرقی در مورد جایگاه ورزش پهلوانی و آداب و رسوم ،سخنانی  را ارائه نمود و پس از با حضور مرشد، محمد کارگر از مرشدان به نام ایران که از مشهد مقدس در این هیات حضور داشتند ورزش پیش کسوتان شروع شد.

 

 لازم به توضیح است با توجه به سیاست های هیات پهلوانی استان تا کنون ورزش زورخانه ای در پنج هیات مذهبی راه اندازی شده و سه هیات دیگر در حال راه اندازی هستند ضمنا حضور اعضای شورای عالی هیئات مذهبی شیراز و استان گرمای خاصی به این ورزش داده بود.

روابط عمومی هیئات پهلوانی و زورخانه ای فارس