به نام خدا

زور خانه استانه در شیراز در جوار امام زاده سید علایدین حسین ع واقع شده است.

همه شبه از ساعت ٩شب پذیرای ورزشکاران باستانی میباشد.مرشد شبهای زوج مرشد ایمان جم زاد و مرشد شبهای فرد مرشد محسن بحریان میباشد

ضمنا صبح های جمعه راس ساعت ١٢ورزش توسط مرشد بهرام غرقی برگزار میگردد.