ورزشکاران باستانی شیراز بیشتر علاقه مند بوده اند در محلات خود زور خانه ای داشته باشند و بتوانند در ان به ورزش بپردازند.طبق تحقیقات به عمل امده در بیشتر محلات قدیم شیراز زور خانه ای حتی کوچک وجود داشته و پهلوانان و ورزشکاران و کشتی گیران ان محل در زورخانه محلی خویش ورزش می کرده اند.

١.زورخانه حاج امیری واقع در پشت بازار وکیل بوده است >


٢.زورخانه اصفهانی ها واقع در پشت بازار وکیل بوده است >

 

٣.زورخانه ارگ واقع در ارگ کریمخان زند  درسال ١٢۴٠ تاسیس شده بوده است >

 

۴.زورخانه قیصریه واقع در جنب بازار مسگر ها در سالهای ١٢٠٠ برپا بوده بوده است >

 

۵.زورخانه چراغ برق توسط شرکت برق تاسیس می شود و در خیابان سعدی فعلی در سالهای ١٣٢۵ تا حدود دهه ٣٠ بر پا بوده است >

 

۶.زورخانه ایلخانی واقع در پشت باغ ایلخانی بوده است >

 

٧.زورخانه حاج میرزا کریمی واقع در گود عربان کوچه غشو رشو یا خشایار شاه به سال ١٢٨٠ بر پا بوده است . >

 

٨.زورخانه حاج میرزا هادی <پولاد سابق > < توکلی > واقع در گود عربان  نزدیک بنای مقدس فاطمیه س به سالهای ١٣١۵ تا ١٣٣٠ فعال بوده است. >

 

٩.زورخانه حاج قنبری واقع در محله لب اب < دروازه شاه دایی الله > به سال ١٣١٠ فعال بوده است. >

 

١٠.زورخانه زند در سر بینه حمام وکیل قرار داشته است. >

 

١١.زورخانه کلیمیان توسط اقلیت مذهبی کلیمیان شیراز راه اندازی شده بوده است. >

 

١٢.زورخانه جوانمردی واقع در دروازه کازرون محله سنگ سیاه به صورت خصوصی ملک شخصی مهدی خان جوانمردی به سال ١٣١٨ تاسیس و پس از چند سالی بسته می شود. >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١3.زورخانه افراسیابی واقع در محله دروازه کازرون پشت اب انبار ابریشمی ملک شخصی اقای افراسیابی بوده است. >

 

 

١۴.زورخانه استانه واقع در محله بالاکف جنب حرم سید علائدین حسین ع به سال ١٣٢۶ توسط پهلوان حبیب طیاری تاسیس و همچنان پا بر جا و پر رونق است. >

 

١۵.زورخانه سید عبدالله <پولاد فعلی > واقع در مقابل دارایی نزدیک به امامزاده سید عبدالله به سال ١٣٣٣ تاسیس و ههچنان فعال می باشد. >

 

١۶.زورخانه شهید ابوالفضل اوجی واقع در پایگاه هوایی شیراز می باشد . >

 

١٧.زورخانه پریور واقع در خیابان ساحلی میباشد و در حال حاظر به باشگاه کاراته و بدن سازی تبدیل شده است. >

 

١٨.زورخانه هوابرد واقع در تیپ ۵۵ هوابرد شیراز میباشد. >

 

١٩.زورخانه ارتش واقع در پادگان پشتیبانی ارتش میباشد. >

 

٢٠.زورخانه جهاد دانشگاهی در خیابان ساحلی واقع شده است سال ١٣۶٧ تاسیس و تا سال ١٣٧۴ فعالیت داشته است. ساختمان زورخانه هنوز پا بر جاست.

 

٢١.زورخانه حاج محمد کاظم دلاوری واقع در محله شاهزاده قاسم میباشد و هم اکنون به باشگاه کاراته تبدیل شده است. >

 

٢٢.زورخانه علی بن ابیطالب واقع در استادیوم شهید دستغیب در محله دروازه کازرون و بلوار سیبویه میباشد.اداره تربیت بدنی انرا در سال ١٣٧٢ تاسیس کرده است. .>

 

٢٣.زورخانه قصرالدشت واقع در میدان قصرالدشت به سال ١٣۶٠ تاسیس شده است. >

 

٢۴.زورخانه مرکز پیاده واقع در مرکز اموزش پیاده ارتش میباشد. >

 

٢۵.زورخانه زرهی واقع در مرکز زرهی ارتش مییاشد. >

 

٢۶.زورخانه هیئت امام حسین ع محل بالاکف واقع در خیابان درب شیخ و توسط اقای سید جعفر رحمان ستایش در سال ١٣٨۴ تاسیس شده است. >

 

٢٧.زورخانه بنی هاشمی واقع در محل بالاکف پشت حرم سید علائدین حسین ع میباشد. >

 

٢٨.زورخانه شهدای سعدی واقع در شهرک سعدی در سال ١٣٨۴ تاسیس گردیده است.>

 

٢٩.زورخانه بزرگ شیراز واقع در استادیوم ٢٢ بهمن در سال ١٣٨٨ تاسیس گردیده است.

30.زورخانه علمدار واقع در محمودیه شیراز>

31.زوخانه شهید مهر پور واقع در جرسقان

32.زورخانه 110 واقع در دروازه شاهدایی الله شیراز